Medycyna i zdrowie

Czy są czynniki, które mogą chronić przed uzależnieniem?

Uzależnienia bez wątpienia są wynikiem wielu złożonych czynników, które decydują o tym, że u danego człowieka pojawiają się problemy z funkcjonowaniem w społeczeństwie bez wsparcia środków uzależniających. Nie da się również uzależnienia traktować jako wyniku cech charakteru. Warto będzie zwracać uwagę na czynniki chroniące oraz czynniki ryzyka. Badacze podkreślają, że istotne są predyspozycje intrapsychiczne oraz intrapersonalne, które decydować mogą o uzależnieniach. Sprawdź, co mówią specjaliści z absurdalizm.pl

Rozwój samoświadomości i świadomość społeczna

Własna samoświadomość to kompetencja, która będzie sprawiać, że człowiek dąży do realistycznego oceniania możliwości oraz stara się akcentować własne ograniczenia, umiejętności motywowania i samodoskonalenia. Człowiek powinien również wypracować możliwość nawiązywania kontaktów z innymi poprzez wyrażenie swoich ambicji społecznych. Istotna staje się właśnie społeczna świadomość, która będzie określana w ramach umiejętności budowania relacji z innymi poprzez skuteczne okazywanie szacunku dla innych, umiejętność działania tak, by samemu korzystać z 
zachowań innych i umieć również wpływać na ich zachowania. 

Osobista odpowiedzialność człowieka 

To przede wszystkim chęć dążenia do tego, by rzetelnie oceniać własne zachowania, reagować na słabości, by je poprawiać dbając o własną indywidualną aktywność i partnerską współpracę. Człowieka musi zacząć rozpoznawać własne emocje oraz zachowania, samemu się motywować do podejmowania określonych celów nawet jeśli pojawiać się będą trudności. 

źródło uzależnienia

Umiejętność podejmowania decyzji 

Jeśli człowiek jest w stanie samodzielnie radzić sobie z życiowymi problemami staje się mocniejszy, zakłada uczenie się od innych, potrafi wyciągać wnioski z własnych działań. To co ważne to fakt, że sam przejmuje odpowiedzialność za własne zachowania, w ten sposób jest lepiej kontrolować ewentualne czynniki zmierzające do uzależnienia. 

Optymistyczne myślenie – klucz do sukcesu

Niezależnie od tego czy chodzi o ochronę przed uzależnieniem czy drogę do zawodowego sukcesu optymistyczne myślenie będzie zawsze bardzo ważną kwestią, na którą musimy zwracać uwagę. Opierać się będzie na zaufaniu, nadziei i szukaniu w swojej życiowej sytuacji takich wydarzeń, które mogą sprawić, że na świat spojrzymy pozytywnie. 

Przedstawione we wcześniejszych rozważaniach kwestia określa się jako formę sprężystości, psychicznej odporności na niekorzystne sytuacje. Im silniejsza staje się ta odporność określona jako rezyliencja tym mniejsze u człowieka będzie ryzyko uzależnienia. Kluczową sprawą do rozwoju tych zasobów określonych jako czynniki chroniące będzie wychowanie, predyspozycje osobowościowe czy życie w środowisku, które będzie sprzyjać tymże czynnikom. Nie da się również zaprzeczyć, że bardzo ważną kwestią będzie praca nad sobą i szukacie dróg do rozwoju przy wsparciu psychoedukacji. Wykorzystujące te dobre wzorce i wsparcie zewnętrzne możemy oczekiwać, że nasze życie stanie się korzystniejsze, uda się wypracować takie wzorce, które uchronią nas przed uzależnieniami.

Zobacz więcej informacji na: offkijowklub.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz