Inne

Tłumacz zwykły a tłumacz przysięgły – czym różnią się te profesje?

Ostatnie dwie dekady to prawdziwa rewolucja w polskim biznesie. Ze względu na wejście do Unii Europejskiej oraz na powszechny dostęp do urządzeń mobilnych rozkwitł handel międzynarodowy. Coraz więcej firm próbuje znaleźć zagranicznych kontrahentów. Ponadto spora liczba polskich obywateli pracuje za granicą lub też rozpoczyna tam studia. Wszystkie te zmiany zaowocowały wzmożonym zapotrzebowaniem na profesjonalne tłumaczenia.

Czym jest tłumaczenie zwykłe?

W zasadzie tłumaczenie zwykłe od przysięgłego nie powinno się zbyt różnić. Jeżeli zlecamy absolwentowi filologii obcej lub native speakerowi przetłumaczenie jakiegoś tekstu, liczymy na jak najlepszy efekt. Chcemy, by oba teksty – oryginał i tłumaczenie – były do siebie jak najbardziej zbliżone. Zarówno tłumacze przysięgli, jak i nieprzysięgli powinni wywiązywać się z tego zadania należycie. Nie można więc kojarzyć tłumaczenia zwykłego jako „gorszego” od tłumaczeń przysięgłych. To, co odróżnia oba rodzaje tekstów, to odpowiedzialność ciążąca na wykonawcy zlecenia.

Po co robi się tłumaczenia zwykłe i przysięgłe?

Nie zawsze konieczne jest przygotowanie przekładu potwierdzonego przez tłumacza przysięgłego. Osoby, które znają obcy język, mogą z powodzeniem tłumaczyć wiele różnorakich tekstów. Mowa tu m.in. o takich zleceniach, jak: przekład beletrystyki, poezji, esejów, artykułów dziennikarskich, katalogów, różnorakich instrukcji, przepisów kulinarnych itd. Tego rodzaju treści nie wymagają specjalnego potwierdzenia. Mogą być tłumaczone przez osoby, które po prostu uczą się języka obcego – nie muszą to być np. absolwenci filologii obcej. Istnieją jednak dokumenty, które muszą trafić do urzędu. Tego typu treści są przekładane przez tłumaczy przysięgłych, biorących odpowiedzialność za tłumaczenia. 

Więcej na www. alingua.pl/tlumaczenia-przysiegle/

Tłumacz przysięgły – specyfika pracy

Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, zajmująca się przekładem dokumentów urzędowych i procesowych, w tym np. aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, świadectwa pracy, dokumentów rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy. Po wykonaniu tego rodzaju tłumaczenia należy je odpowiednio poświadczyć. W tym celu tłumacz przysięgły używa pieczęci, która zawiera jego imię, nazwisko, pozycję na liście tłumaczy przysięgłych oraz wskazanie uprawnień do wykonywania zawodu.

Tłumacz przysięgły ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy w przekładzie. Osoba poszkodowana w wyniku wystąpienia takich błędów może ubiegać się o odszkodowanie.

tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły – kto może nim zostać?

Istnieje szereg obwarowań prawnych, które należy spełnić, żeby zostać tłumaczem przysięgłym. Kandydat musi mieć obywatelstwo polskie (lub innego państwa, które podpisało z RP odpowiednie umowy), znać język polski, mieć zdolność do czynności prawnych, posiadać zaświadczenie o niekaralności, ukończyć studia wyższe oraz zdać specjalny egzamin. Egzamin ten polega na przetłumaczeniu kilku tekstów z języka polskiego na obcy i z języka obcego na polski, składa się z części pisemnej i ustnej. 

Co ciekawe, do 2011 r. istniał wymóg prawny nakazujący tłumaczom przysięgłym ukończenie studiów na kierunku filologia (danego języka) w zakresie tłumaczenia. Wymóg ten został jednak zniesiony. Ponadto od 2015 r. tłumacz przysięgły nie musi się legitymować tytułem zawodowym magistra – wystarczą studia licencjackie.

Tłumacz przysięgły i odpowiedzialność zawodowa

Tłumacze przysięgli muszą liczyć się z karami za nienależyte wykonanie swoich obowiązków. Ewentualne roszczenia są rozpatrywane przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej, która jest organem Ministerstwa Sprawiedliwości. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek wojewody lub Ministra Sprawiedliwości.

Nie wszystkie kary są bardzo dotkliwe. Tłumacz przysięgły za błędy w tłumaczeniu może dostać upomnienie lub naganę. Poważniejsze przewinienia kończą się karą pieniężną, a nawet zawieszeniem bądź pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu.

 

Więcej informacji o pracy tłumacza przysięgłego znajdziesz na stronie: tlumaczymyangielski.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz