Inne

Okresowe badania techniczne ciągników rolniczych

Okresowe badania techniczne ciągników są obowiązkowe - reguluje je Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, które mówi, że należy je przeprowadzić przed upływem 3 lat od dnia rejestracji maszyny rolniczej, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia wykonania ostatniego badania technicznego.

Jak przebiega okresowe badanie techniczne ciągnika?

Pierwszym, a zarazem najważniejszym etapem okresowego badania technicznego ciągnika rolniczego jest identyfikacja pojazdu. Taki pojazd musi posiadać tablicę rejestracyjną informującą o zarejestrowaniu go w podległym Wydziale Komunikacyjnym, numer VIN/numer nadwozia. Następnie sprawdzana jest sprawność hamulców, oświetlenia (a czasami nawet jego brak), głośność emitowanych przez silnik hałasów, wysokość temperatury silnika oraz gazy spalinowe, a także występowanie wycieków. Ciągniki rolnicze pracują przy pracach polowych, a nawet leśnych, dlatego mają dosyć duże oddziaływanie na środowisko naturalne. Mierzony jest również współczynnik tarcia opon na podłoże, stan karoserii ciągnika, a nawet oceniany jest stopień spełniania obowiązków utrzymania dobrego stanu technicznego pojazdu przez operatorów ciągnika. Niekiedy wymaga się, aby na kontrolę stanu technicznego pojazdu przyjechać z przyczepą.

Zobacz: https://adconnect.pl/ciagniki-rolnicze-tyszowce

 

Komentarze (0)

Zostaw komentarz